Alles over Belgische casinobeveiliging

Belgische casinobeveiliging voor dummies

zijn commitment-punten die de gebruiker in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden kan krijgen door zijn activiteit op STARCASINO. A is een natuurlijk persoon die een contractueel partnerschap heeft met STARCASINO voor online videogames en ook gebruikmaakt van verschillende oplossingen van STARCASINO. is een account van een klant die volledig wordt gebruikt om deel te nemen aan de oplossingen van STARCASINO.

De toegang tot en het gebruik van STARCASINO is onderworpen aan deze voorwaarden en problemen. Door STARCASINO te openen en te gebruiken, stemt elke gebruiker duidelijk, onvoorwaardelijk en ook onherroepelijk in dat hij/zij en hun wettige volgers gebonden zijn aan deze voorwaarden.

Deze wijziging moet door elk individu uitdrukkelijk worden aanvaard. Als een individu het niet goedkeurt, zal hij zeker niet meer kunnen spelen. In dergelijke gevallen kan het individu zijn individuele rekening sluiten en ook zijn resterende geld opnemen. STARCASINO draagt geen enkele verplichting in geval van overmacht of in het geval van een technisch probleem dat niet door STARCASINO is veroorzaakt.

Over Belgian Casino Security

De titels en onderverdelingen waarvan in deze Voorwaarden gebruik wordt gemaakt, zijn louter een teken. De inhoud van de afspraken van deze algemene voorwaarden is te allen tijde van toepassing, tenzij anders aangegeven.

Er is een Nederlandse, Franse en ook Engelse versie van de Voorwaarden beschikbaar. De Engelse variant zal zeker cruciaal zijn als de vertaling in een andere taal onduidelijk of wisselend is. De controlerende wet is de Verordening van België. Klanten dienen zich te houden aan de toepasselijke Belgische wetgeving. Registratie Elke gebruiker heeft een gebruikersaccount nodig dat bij inschrijving wordt aangemaakt om deel te nemen aan loterijen.

Om zich te registreren, moet de persoon de volgende identiteitsgegevens invoeren die zeker zullen worden gebruikt om bij de Videogaming Commission te verifiëren of de klant mag spelen: Voornaam Achternaam Geboorteplaats Geboortedatum Nationaal nummer voor Belgische inwoners Erkenningsnummer voor niet-Belgische inwoners Nationaliteit Adres Legitiem e-mailadres Geslacht Contactnummer De klant stemt ermee in en zorgt er ook voor dat de identiteitsgegevens die hij gebruikt voor de registratie zowel van hem als van hem correct zijn.

Basisprincipes van Belgische casinobeveiliging uitgelegd

Achternaam, voornaam, landelijk nummer en geboortedatum zijn unieke identificatiegegevens voor elk individu en kunnen ook niet worden omgezet na inschrijving, tenzij voldoende bewijs wordt geleverd en alle aanpassingen aan deze informatie met betrekking tot identificatie worden meegesleept in in overeenstemming met de wetten van de natie van het huis. De klant is verplicht om STARCASINO onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer hij een politiek prominent persoon is, een familielid is van een politiek prominente persoon of bekend is dat hij nauw verbonden is met een politiek prominente persoon.

winoramacasino.be/

Er worden geen extra’s of kredietgeschiedenissen die zijn toegewezen aan een van de gewiste klantaccounts, verplaatst naar de resterende gebruikersaccount. Elke persoon die onjuiste gegevens gebruikt om zich aan te melden, pleegt identificatiezwendel en zal ook zijn individuele account laten sluiten zonder voorafgaande waarschuwing.

Bij zijn inschrijving verklaart de klant geen lid te zijn van de Belgische politie, rechtbank, notaris of gerechtsdeurwaarder. Met zijn registratie verklaart de gebruiker eveneens niet te zijn opgenomen in de EPIS-lijst van uitgesloten personen van de Belgische Pc Gaming Compensation. Bovendien zorgt en verklaart de persoon op elk moment: dat hij geen minimale juridische bekwaamheid heeft.

Ontvang dit rapport over Belgian Casino Security

Dat hij eigenlijk niet is gecategoriseerd of gedetecteerd als een pathologische casinospeler of als een probleemgokker in het algemeen, en/of is opgenomen (al dan niet vrijwillig) in een gegevensbron van weggelaten gamers of probleemgokkers in het algemeen. Dat de fondsen die hij overmaakt op STARCASINO niet het proces zijn van enige vorm van criminele of onwettige activiteit of begin.

Dat hij zeker geen strafbaar feit zal plegen dat direct of indirect wijst op zijn STARCASINO-account. Dat hij geen enkel ander energetisch account heeft bij STARCASINO. Dat hij gerechtigd is om een klantenrekening te openen die gekwalificeerd is om te betalen voor de oplossingen van STARCASINO, om deze oplossingen te gebruiken en ook om deel te nemen aan de aangeboden kansspelen.

Kredietbeoordelingen op een dergelijke klantenrekening zijn ongeldig. Toegang tot STARCASINO De gebruiker verklaart dat hij alleen zal inloggen op en spelen in zijn eigen individuele account.

Autor

Contato